Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị

(Web Quảng Trị) Ngày 2/3/2016, tại TP. Đông Hà đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị; lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh; Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị và 262 cổ đông đại diện cho 311 cổ đông chính thức.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, ngày 01/04/2014, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2014, 2015. Trong đó, quyết định tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị với mục tiêu: hướng tới mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp, tăng tính tự chủ, minh bạch; tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Quá trình cổ phần hóa công ty đã được thực hiện trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các quy định khác của pháp luật hiện hành. Các phần việc theo kế hoạch cổ phần hóa được thực hiện đúng lộ trình, quy định. Trên cơ sở kết quả xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị đã hoàn thành Phương án cổ phần hóa, dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần, lấy ý kiến Đại hội công nhân viên chức.
Vốn điều lệ của công ty cổ phần: 179.592.270.000 đồng. Về tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài, số lượng cổ phần bán đấu giá thành công là 21.300 cổ phần, tương đương 0,39% số cổ phần đưa ra đấu giá và 0,12% vốn điều lệ Công ty cổ phần; thực hiện phương án cổ phần hóa đã được UBND tỉnh phê duyệt với tỷ lệ: Nhà nước nắm giữ 64,50%; cổ phần ưu đãi bán cho CBCNV 2,43%; cổ phần người lao động mua theo thời gian cam kết làm việc tại Công ty cổ phần 3,04%; cổ phần nhà đầu tư bên ngoài mua theo đấu giá: 30,03%. Đến thời điểm hiện tại, số cổ đông của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị là 311 cổ đông, với cơ cấu theo vốn điều lệ được điều chỉnh theo Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị, các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần; thông qua phương án sản xuất kinh doanh 05 năm sau khi cổ phần hóa; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Đại hội cũng tổ chức bỏ phiếu bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020 và thông qua Nghị quyết Đại hội.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Dũng tặng hoa, chúc mừng sự thành công của Đại hội và cho rằng, sự thành công của Đại hội hôm nay là tiền đề quan trọng của những đổi mới, phát triển về sau. Trong đó, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vừa được tín nhiệm bầu ra cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch và chiến lược cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty sau khi cổ phần hóa; đồng thời gắn kết người lao động cũng là những người làm chủ vì mục tiêu xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh.
 
Vân Anh
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây