Giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Vinafor Quảng Trị

 •   12/11/2018 03:48:00 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi của cơ quan chức năng: 0

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Vinafor Quảng Trị tại Tờ trình số 31/TT-Cty ngày 23/7/2018 về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê… và ý kiến tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2537/STNMT-QLĐĐ ngày 16/10/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Công văn số 5086/UBND-TN v/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Vinafor Quảng Trị (nội dung Công văn đính kèm).

Xem nội dung Công văn số 5086/UBND-TN tại đây: CV 5086
 

Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Phú Hải

 •   09/11/2018 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi của cơ quan chức năng: 0

Xét đề nghị của Công ty TNHH Phú Hải tại Tờ trình số 19/TTr-PH  ngày 10/9/2018 về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất… và ý kiến tham mưu của các đơn vị liên quan, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4919/UBND-TN về việc giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Phú Hải (nội dung kèm theo).
Xem nội dung Công văn số 4919/UBND-TN tại đây: CV 4919

 

Xin chuyển nhượng đất, bổ sung quy hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án

 •   08/11/2018 02:33:00 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi của cơ quan chức năng: 1

Công ty TNHH Bắc Long Sơn Tờ trình số 01/TTr-CT
UBND tỉnh Công văn số 5040/UBND-TN 

Công văn số 4890/UBND-TN v/v thuê đất của Công ty TNHH Thương mại Thảo Ái

 •   01/11/2018 03:31:00 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi của cơ quan chức năng: 0

Xét đề nghị của Công ty TNHH Thương mại Thảo Ái tại Tờ trình số 29/TT/TA ngày 15/6/2018 về việc thực hiện phương án kinh doanh và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 282/STNMT-QLĐĐ, ngày 01/11/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 4890/UBND-TN v/v thuê đất của Công ty TNHH Thương mại Thảo Ái.

Xem nội dung Công văn số 4890/UBND-TN tại đây: CV 4890

 

Công ty Cổ phần Bạch Đằng Quảng Trị

 •   30/08/2018 09:03:00 AM
 •   Đã xem: 203
 •   Phản hồi của cơ quan chức năng: 2

Doanh nghiệp: Công văn số 88/CV-BĐQT - Ngày văn bản: 15/8/2018
UBND tỉnh: - Ngày văn bản: 29/8/2018
             Công văn số 3738/UBND-TN       - Ngày văn bản: 29/8/2018
             Công văn số 4470/UBND-TN - Ngày văn bản: 11/10/2018


 

Quyết định chủ trương đầu tư (Công ty Điện lực Quảng Trị)

 •   28/08/2018 03:31:00 PM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi của cơ quan chức năng: 0

Tên dự án đầu tư: NHÀ TRỰC VẬN HÀNH ĐỘI TỔNG HỢP A NGO
Mục tiêu dự án: Xây dựng mới nhà trực vận hành để quản lý, sửa chữa điện năng
Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Tà Rụt 1, xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Xem nội dung Quyết định số 1932/QĐ-UBND tại đây: QD1932
 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàn Mỹ (V/v Xin thuê đất làm trụ sở, bãi đậu xe buýt và trạm bảo dưỡng)

 •   19/04/2018 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 199
 •   Phản hồi của cơ quan chức năng: 2

Doanh nghiệp: Công văn số 03/Cty HM - Ngày văn bản: 22/3/2018
UBND tỉnh: Công văn số 1520/UBND-VX - Ngày văn bản: 19/4/2018
Sở GTVT: Công văn số 864/GTVT-KCHT - Ngày văn bản: 26/4/2018


 

Công ty TNHH Thanh Trường (v/v xin chuyển nhượng một phần tài sản gắn liền với đất)

 •   17/04/2018 09:55:00 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi của cơ quan chức năng: 1

Doanh nghiệp: Văn bản số 03/TTr-CT - Ngày văn bản: 6/4/2018
UBND tỉnh Quảng Trị: Công văn số 1405/UBND-TN - Ngày văn bản: 13/4/2018
Sở Tài nguyên Môi trường: Công văn số 914/STNMT-QLÐÐ - Ngày văn bản: 20/4/2018


 

Công ty Lâm nghiệp Bến Hải (v/v xin cải tạo đất trồng rừng)

 •   05/04/2018 02:20:00 PM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi của cơ quan chức năng: 1

Doanh nghiệp: Tờ trình số 79/TTr-CTy - Ngày văn bản: 19/3/2018
- Ngày tiếp nhận: 20/3/2018
UBND tỉnh Quảng Trị:  Công văn số 1200/UBND-TN - Ngày văn bản: 03/4/2018
(Đã hoàn thành)

 


Các phản ánh kiến nghị khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây